Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện vận động đồng hồ đo áp suất bình Oxy cho việc điều trị Covid-19 huyện

(16:04 | 22/11/2021)

Ngày 21/11/2021 Nhóm thiện nguyện hoa Hướng Dương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 23 đồng hồ đo áp suất bình Oxy cho Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng điều trị Covid-19 (5 bình lớn, 5 nhỏ, 13 bình vừa, Bình lớn 40 lít, vừa 12 lít, nhỏ 7 lít). Ngoài ra nhóm còn trao tặng thêm mặt nạ thở Oxy cho Trung tâm Y tế huyện. Tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Để có được những phần quà trên lờ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đứng ra vận động. Việc nhóm thiện nguyện hoa Hướng Dương trao tặng các đồng hồ đo áp suất bình Oxy và mặt nạ thở Oxy sẽ góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện.

Nguyễn Hường