Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần 2 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn huyện U Minh Thượng đến ngày 24/11/2021.

(16:17 | 24/11/2021)

Ngày 20/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 5142/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn huyện U Minh Thượng của Trung tâm Y tế huyện. Theo đó, huyện sẽ triển khai tiêm đợt 7 từ ngày 22/10/2021 đến ngày 19/11/2021, sẽ được chia làm 2 lần tiêm, cụ thể: lần 1 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2021; lần 2 từ ngày 13/11 và kết thúc trước ngày 19/11/2021.

Huyện đã hoàn thành triển khai tiêm lần 1 đợt 7 cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra. Kết quả triển khai tiêm vắc xin được 8.998/8.930 người đạt 107% kế hoạch. Đến nay, huyện đã triển khai tiêm lần 2 đợt 7 (tiêm mũi 2) từ ngày 13/11 đến ngày 23/11/2021 được 3.057/8.820 đạt 34,60% kế hoạch đề ra. Vắc xin được sử dụng tiêm là Astrazeneca và Pfizer, theo đó độ tuổi 18-65 được 3.942 liều trong đó 50-65 là 788 người (20% tổng), >65 0 người. Không ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm, quá trình tổ chức tiêm được thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy trình và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Bích nhiểu