Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang khảo sát hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

(08:35 | 29/04/2022)

Hôm qua, ngày 28/4/2022, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang ông Danh Siêng Phó phòng Chính sách, đến huyện U Minh Thượng khảo sát thực tế các hộ dân tộc khmer là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, nhằm hỗ trợ nhà từ nguồn kinh phí do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Sóc Trăng hỗ trợ với tổng số 10 căn nhà, tổng kinh phí xây dựng 500.000.000 đồng (50.000.000/căn) thuộc 02 xã đặc biệt khó khăn, 01 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng 03 căn

Thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn về nhà ở, đảm bảo cho hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần hỗ trợ thiết thực, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Thu