Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(08:50 | 04/05/2022)

Sáng ngày 04/5/2020 tại huyện U Minh Thượng, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự khai mạc hội nghị có các ông Danh Phúc Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, ông Danh Kiên Trưởng phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh, bà Võ Thị Tuyết Nhung Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng và các ngành có liên quan đến tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có tổng số 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 04 huyện gồm: An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Minh. Tại hội nghị người có uy tín đã nghe: thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2022 của tỉnh Kiên Giang; triển khai Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I:2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; thông báo tình hình an ninh, trật tự năm 2021 và dự báo tình hình năm 2022 của huyện U Minh Thượng; tuyên truyền Chuyên đề chính sách BHYT và vận động đồng bào tham gia BHYT.

Tại hội nghị Ban Dân tộc tỉnh công bố Quyết định tặng 04 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; tặng 01 giấy khen tập thể và 13 Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó huyện U Minh Thượng có 01 Bằng khen và 04 Giấy khen cho người có uy tính. Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyên đề phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kết thúc hội nghị ông Danh Phúc thay mặt Ban Dân tộc tỉnh đề nghị người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Thu