Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng đánh giá, tháo gở khó khăn trong thực hiện công tác cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện

(15:25 | 06/05/2022)

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp đánh giá, tháo gở khó khăn trong thực hiện công tác cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Tham dự cuộc họp có Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Agribank huyện U Minh Thượng; Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và Chuyên viên đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã và Cán bộ đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn xã quản lý.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện công tác cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ tại địa bàn các xã, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 3.136 cơ sở thuộc diện phải cấp mã nhận diện. Đến nay, UBND các xã đã thực hiện tốt việc thống kê lập danh sách, phân loại đối tượng cụ thể để tiến hành hỗ trợ cơ sở nuôi tôm nước lợ trong đăng ký cấp mã nhiện diện. Dự kiến sẽ hoàn thành cấp mã số 100% trong quý II năm 2022./.v

Bích nhiểu