Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) HUYỆN U MINH THƯỢNG THỰC HIỆN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHO VAY THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(16:01 | 09/05/2022)

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao NHCSXH được triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ; Cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan như: Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại huyện U Minh Thượng để cụ thể hóa nhưng nhiệm vụ trên Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành Văn bản yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã phối hợp NHCSXH huyện tổ chức rà soát nhu cầu vốn và tổ chức, triển khai thực hiện cho vay khi được phân giao vốn, việc cho vay phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Nhằm kịp thời giải ngân nguồn vốn đến người vay, khi vừa nhận được nguồn vốn phân bổ ngày 29/04/2022 NHCSXH huyện đã tiến hành giải ngân món vay đầu tiên chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền cho vay là 70.000.000 đồng.

Ông Trương Ngọc Tân, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và để nhân dân dễ dàng tiếp cận được các gói chính sách, hiện tại NHCSXH huyện đang tiếp tục phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay, thông qua việc nâng cao công tác tuyên truyền giúp nhân dân nắm được các chủ trương mới của Chính phủ về đối tượng thụ hưởng, thời hạn cho vay, mức vốn vay và lãi suất cho vay đối với từng chương trình. Thông qua đó thể hiện được tính công khai minh bạch trong thực hiện tín dụng chính sách. Nguồn vốn vừa được phân bổ để thực hiện Nghị quyết 11 căn cứ vào danh sách đã được rà soát NHCSXH huyện  sẽ phối hợp với UBND xã triển khai thực hiện cho vay các chỉ tiêu được giao trong tháng 05/2022

Với phương châm hoạt động "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", Phòng giao dịch NHCSXH huyện U Minh Thượng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành việc triển khai thực hiện cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP đến nhân dân trên địa bàn huyện được tiếp cận một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Mỹ Tiên-NHCS