Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đảng viên ấp Minh Kiên A, Xã Minh Thuận, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(16:02 | 09/05/2022)

Sáng ngày 09/5/2022, Chi bộ ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Kiên, UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Thuận.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi ủy Chi bộ ấp Minh Kiên A luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và nhân dân, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt vai trò Mặt trận, chính quyền và đoàn thể, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ngày càng nâng lên, các chính sách an sinh, xã hội, đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so nghị quyết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng tự nghiên cứu học tập nâng lên về trình dộ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đảng viên trong chi bộ, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong ấp. Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Một số hộ đã mạnh dạng đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực đạt 701,14 tấn, đạt 105% nghị quyết; dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm mang lại nhiều hiệu quả, duy trì và nâng cao chất lượng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, 100% đảng viên đạt 15 phần việc hộ gia đình trong xây dựng nông thôm mới, số hộ có hàng rào và cột cờ đạt trên 88%, xây dựng 32 lò đốt rác hộ gia đình, hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ huy động trẻ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 100% so nghị quyết; tỷ lệ hộ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,27% đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ giảm cón 3,66%, các chính sách an ninh xã hội thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hàng năm công tác tuyển quân đạt chi tiêu trên giao; Hàng năm có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu trên giao; Các đoàn thể tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ, có từ 80% trở lên chi hội đạt vững mạnh.  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Kiên, UVBCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, yêu cầu chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm là quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đề cao vai trò của Chi ủy Chi bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên, trên tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín thống nhất bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ ấp Minh Kiên A nhiệm kỳ 2022 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Nguyễn Thu