Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc cùng UBND xã Thạnh Yên

(15:06 | 10/05/2022)

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng tổ chức buổi làm việc cùng Ủy ban nhân dân xã Thạnh Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 04 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành của Ủy ban nhân dân xã.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19; Công tác tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo sản xuất có tập trung, cơ bản sản xuất theo quy hoạch, về năng suất, sản lượng tôm, lúa tăng so với cùng kỳ; Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc quản lý diện tích nuôi tôm được quan tâm chỉ đạo; kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kinh tế tập thể có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách đạt khá, trong chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm; công tác xây dựng Nông thôn mới được quan tâm thực hiện; phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì; Các chính sách an ninh xã hội, chính sách người có công được thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm thực hiện, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổng kết và bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2022-2024; công tác cải cách hành chính thực hiện tốt.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Khởi đề nghị tập thể lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND xã và cán bộ, công chức xã tập trung thực hiện tốt quy chế làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm như: Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo quy hoạch, không gieo sạ lúa vụ 3 và nuôi tôm lưu vụ. Triển khai phát triển ngành nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm gắn với triển khai thực hiện chương trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2020 - 2030, xúc tiến các thủ tục đề nghị công nhận 04 sản phẩm OCOP. Nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể; chất lượng hoạt động Tổ hợp tác, Hợp tác xã; Tổ chức triển khai và khảo sát các đối tượng khó khăn về nhà ở, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Quan tâm công tác đào tạo nghề nông thôn, chú trọng phát triển các ngành, nghề truyền thống tạo ra sản phẩm du lịch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, rà soát các đối tượng tuyên truyền vận động tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo quy định, đạt kế hoạch đề ra; Rà soát củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả các mô hình mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiểm soát, quản lý tốt địa bàn; tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

 

Bích nhiểu