Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ngày 09/5/2022 Chi bộ ấp An Hòa, xã An Minh Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025.

(15:12 | 10/05/2022)

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, ấp An Hòa xã An Minh Bắc có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, các ngành đoàn thể xã, sự đoàn kết nhất trí đồng lòng của các đảng viên trong chi bộ, đa số các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Từ đó tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của ấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ luôn rèn luyện từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị. Các chức danh ấp, các chi, tổ, hội ấp được cũng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Thực hiện tốt phát triển sản xuất theo quy hoạch dự án vùng đệm, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Một số hộ đã mạnh dạng đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chăn nuôi phát triển tốt, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình góp phần giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người trong nhiệm kỳ qua đạt 40 triệu đồng/người/ năm (đạt 88% chỉ tiêu nghị quyết).

Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: Ấp triển khai quán triệt chủ trương của Đảng và nhà nước về nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua phát động đến nay ấp đã thực hiện được10/12 phần việc, tổ thực hiện được 10/12 phần việc, hộ thực hiện bình quân đạt 13/15 phần việc. Vận động nhân dân làm hàng rào đạt 63%, hộ có cột cờ chiếm 91%. Công tác vận động thu các nguồn quỹ hàng năm  đạt 60% chỉ tiêu trên giao.

Trong nhiệm kỳ qua chi bộ chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, đã kịp thời chỉ đạo BLĐ ấp tích cực tuyên truyền đền nhân dân các biện pháp ứng phó với dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp tốt với trạm y tế kịp thời lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm ngừa covid-19 ( từ 12 tuổi trở lên ) đến nay cơ bản tiêm đủ liều đạt 95%, tiêm liều tăng cường hiện đạt 65%. Các chương trình y tế quốc gia được quan tâm thực hiện thường xuyên, tỷ lệ hộ tham gia BHYT tự nguyện đạt 90%, (đạt 100% so với NQ). Công tác chăm lo hổ trợ cho hộ nghèo được quan tâm chỉ đạo tích cực, lồng ghép triển khai nhiều biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nghèo tự cố gắng vươn lên thoát nghèo. Đến nay ấpcòn 30 hộ nghèo chiếm 11%. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hàng nămsố hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 95%, ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 8 năm.

Công tác Quốc phòng được chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, xây dựng lực lượng DQTV hàng năm tham gia huấn luyện đạt 100 %, công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ ấp An Hòa đề ra các mục tiêu tổng quát là duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng trên địa bàn. Xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, định hướng cho người dân làm ăn theo mô hình kinh tế tập thể, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Chi ủy, Ban lãnh đạo ấp trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nguồn phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỹ luật trong đảng; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Tổ dân vận, Mặt trận và các chi hội đoàn thể đạt khá trở lên./.

Nguyễn Thu