Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

(15:20 | 10/05/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 128 UB-09162021051105.pdf