Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đảng viên ấp Minh Tân, Xã Minh Thuận lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(13:58 | 12/05/2022)

Ngày 11/5/2022, Chi bộ ấp Minh Tân, xã Minh Thuận đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022- 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ ấp Minh Tân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và nhân dân, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt vai trò Mặt trận, chính quyền và đoàn thể, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ngày càng nâng lên, các chính sách an sinh, xã hội, đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so nghị quyết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng tự nghiên cứu học tập nâng lên về trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Kinh tế của ấp phát triển khá, các chỉ tiêu kinh tế đề ra đều đạt và vượt so nghị quyết; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, ấp đạt 12/12 phần việc, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện 15/15 phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôm mới, hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ huy động trẻ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 100% so nghị quyết; hộ nghèo giảm nhanh, các chính sách an ninh xã hội thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hàng năm công tác tuyển quân đạt chi tiêu trên giao; mô hình camera an ninh phát huy tác dụng. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu trên giao; Các đoàn thể tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ, có từ 80% trở lên chi hội đạt vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ ấp Minh Tân đề ra các mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống Chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tích cực tham gia giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình../.

Nguyễn Thu