Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG VIÊN ẤP CÂY BÀNG, XÃ VĨNH HÒA NHIỆM KỲ 2022-2025

(08:42 | 13/05/2022)

Sáng ngày 13/5/2022, Chi bộ ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Minh Bào, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các đồng chí là UVBCH Đảng ủy; thành viên Ban chỉ đạo Đại Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi ủy chi bộ ấp Cây Bàng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và nhân dân, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong ấp; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc; Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng.

Đối với lĩnh vực phát triển KT–XH: sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Một số hộ đã mạnh dạng đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, hàng năm số hộ gia đình văn hóa tăng; an ninh xã hội ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đại hội đã nghe trình bài toàn văn dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội, nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện của chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; ý kiến chỉ đạo thảo luận của Đại biểu, cơ bản Đại biểu thống nhất cao với báo cáo tổng kết và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ qua, thống nhất đồng tình đánh giá mặt làm được, chưa được và những nguyên nhân; phần phương hướng đa số Đại biểu đồng tình nội dung giải pháp quan trọng để Ban chi ủy, lãnh đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ mới, chi bộ phấn đấu sản lượng lương thực đạt 3.350 tấn/năm; Duy trì và nâng cao chất lượng tổ hợp tác hiện có và thành lập mới 01 tổ hợp tác và 01 THT ở nơi có điều kiện; Công tác tuyển quân đạt chi tiêu trên giao, phấn đấu ấp đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự; Vận động thu các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp đạt chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% trở lên; hàng năm có từ 95% hộ, ấp giữ vững đạt chuẩn văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; vận động học sinh trên địa bàn đến tuổi đến trường đạt 100%; 100% đảng viên đạt 15 phần việc hộ gia đình trong xây dựng nông thôm mới, người dân 65%; Hàng năm có 100% đảng viên, 85% đoàn viên, hội viên, 70% quần chúng nhân dân được tiếp thu các Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Phát triển mới từ 2 Đảng viên trở lên; Hàng năm có 80% đảng viên hoàng thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàng thành nhiệm vụ; chi bộ hoàng thành tốt nhiệm vụ, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 98% (trừ Đảng viên MSH,MCT và đi làm ăn xa); thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu trên giao; có từ 85% trở lên chi hội đạt vững mạnh, 15% khá, không có chi hội yếu kém. Các đoàn thể tổ chức sinh hoạt đúng điều lệ; có 80% trở lên tổ NDTQ tổ chức sinh hoạt.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thanh Vũ, HUV-Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Vĩnh Thạnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Đồng thời, yêu cầu chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm là quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đề cao vai trò của chi ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với đảng viên, trên tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín thống nhất bầu Ban chi ủy gồm 05 đồng chí và bầu bí thư, phó bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Diễm My