Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ ấp Minh Cường A, Xã Minh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(14:36 | 16/05/2022)

Sáng ngày 16/5/2022, Chi bộ ấp Minh Cường A, xã Minh Thuận đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Phúc Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ ấp Minh Cường A luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thống nhất và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Chi bộ và nhân dân, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, phát huy vai trò Mặt trận, chính quyền và đoàn thể, chủ động khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, tập trung phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ngày càng nâng lên, các chính sách an sinh, xã hội, đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt. Các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng tự nghiên cứu học tập nâng lên về trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ xác định nông nghiệp và thủy sản là chủ yếu, từ đó chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện đúng lịch thời vụ trong sản xuất, đồng thời xen vụ màu trên đất lúa 2 vụ nhằm tăng thu nhập trên cùng diện tích. Tổng sản lượng lương thực đạt 100% so nghị quyết. Diện tích tôm năng suất bình quân 250kg/ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, các phần việc của ấp và hộ cơ bản đạt, tỷ lệ hộ có hàng rào, cột cờ đạt trên 90%. Công tác giáo dực, đào tạo được chi bộ quan tâm, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% so nghị quyết, trẻ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 99%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được phát động thường xuyên, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năn đạt 95%, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa 10 năm liền; công tác chăm lo cho người có công được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,59% (đầu nhiệm kỳ 6,22%); Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao; Công tác tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85%, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thực hiện đúng quy dịnh; Tổ chức và hoạt động của tổ dân vận, mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá toàn diện, nhiều mô hình được triển khai nhân rộng, công tác tổ chức ổn định, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đoàn thể theo quy định, hàng năm có 80% trở lên chi hội đạt vững mạnh xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ ấp Minh Cường A đề ra mục tiêu tổng quát là Xác định nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất thâm canh, xen canh các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn liền với phát triển dịch vụ nông nghiệp, kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời thảo luận, biểu quyết và thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ, đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Phúc yêu cầu Chi bộ nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, cũng cố xây dựng hệ thống chính trị vững về số, mạnh về chất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ, nâng cao tinh thần văn hóa và đời sống của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ đã đề ra./.

 

Nguyễn Thu