Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện tốt công tác Họp giao ban định kỳ Ngân hành Chính sách Xã hội tại xã Minh Thuận.

(15:58 | 18/05/2022)

Ngày 18/5/2022, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Minh Thuận, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện U Minh Thượng phối hợp Ủy ban nhân dân xã tổ chức phiên họp giao ban định kỳ hàng tháng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác trong tháng, phổ biến chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tại cuộc họp, NHCSXH thông qua dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện ủy thác giữa NHCSXH huyện với 04 Hội đoàn thể và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến ngày 18/5/2022 Tổng dư nợ ủy thác qua các Hội Đoàn thể là 83,171 tỷ đồng /2.511 hộ vay/48 tổ TK&VV. Chất lượng Tổ TK&VV có 131 tổ TK&VV trong đó có 15 tổ xếp loại tốt, 18 tổ xếp loại khá, 11 tổ xếp loại trung bình, 4 tổ xếp loại yếu. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trong thời gian đến, các Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt
một số nhiệm vụ trong tháng tới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nguồn vốn ủy thác, tham mưu cho Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức rà soát bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn, phối hợp trưởng ấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bình xét cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực xảy ra trong công tác quản lý vốn vay. Tập trung rà soát nợ đến hạn phải thu hồi, nợ nhận bàn giao, nợ quá hạn, nợ khoanh đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ có giải pháp vận động, đôn đốc, xử lý đem lại hiệu quả thiết thực nhất. Rà soát, kiểm tra, báo cáo kịp thời các trường hợp khách hàng bị rủi ro để có giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục theo dõi, thu thập thông tin cá nhân của các hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Hội, đoàn thể cấp xã phối hợp cùng Ngân hàng tiến hành rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV đúng theo Kế hoạch hoạch đã đề ra. Nhất là xem xét, củng cố, kiện toàn Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động kém hiệu quả, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm định kỳ. Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín dụng chính sách năm 2022.
Duy trì họp giao ban đúng định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động ủy thác của các đoàn thể, bàn bạc, đưa ra giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

 

Nguyễn Thu