Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Yên

(09:57 | 15/06/2022)

Thực hiện kế hoạch năm lương thực 2022, toàn xã xuống giống vụ lúa Đông Xuân, với diện tích 2.859,5ha, đã thu hoạch 100% diện tích, năng suất trung bình đạt 5,5 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 15.727,2 tấn/25.000 tấn (chiếm 62,9% tổng sản lượng lương thực cả năm). Vụ Hè Thu, do mưa sớm, nhân dân trong vùng trồng lúa đã chủ động xuống giống 100% diện tích (1.334ha), kiến nghị điều chỉnh lịch thời vụ gieo sạ lúa Hè Thu từ ngày 15/5 đến ngày 05/6 dứt điểm, hiện trà lúa trên địa bàn từ 10 đến 35 ngày tuổi. Tổng diện tích gieo trồng rau, màu các loại trên địa bàn có 15,6ha, lũy kế thu hoạch đến nay 15,6 ha với sản lượng 78,6 tấn. Diện tích cây công nghiệp (khóm, mía, dừa), cây ăn trái (chuối, ổi, mít, gừng…) ổn định với 248,6ha. - Triển khai kế hoạch vụ tôm năm 2022 với diện tích 1.493,4 ha (tăng 32 ha do quy hoạch bổ sung một phần diện tích của ấp Cạn Ngọn). Thu hoạch tôm lưu vụ (2021 - 2022) diện tích 81 ha, năng suất trung bình 546 kg/ha, sản lượng đạt 44,2 tấn. Kết thúc nuôi vụ 1, thu hoạch với diện tích 1.232,4/1.493,4ha, năng 2 suất trung bình 333,6kg/ha, sản lượng đạt 411,2 tấn. Diện tích thiệt hại 261ha, có 240,6ha có thu, năng suất 50kg/ha, sản lượng đạt 12,03 tấn. Thả nuôi 65 ha cá nước ngọt, chủ yếu trong vùng tôm - lúa. - Tình hình chăn nuôi ổn định, hiện đàn gia súc, gia cầm tại nông hộ trên địa bàn xã có 9.186 con, (trong đó gia cầm 8.041 con; gia súc 1.145 con). Triển khai các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng được 1.500 liều vacxin phòng ngừa các loại bệnh trên gia cầm, 970kg Chlorine dập dịch trên tôm, 60 lít Benkocid sát khuẩn trên gia súc. Kiểm soát giết mổ trên địa bàn 2.895 con gia súc. Về kinh tế tập thể: Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tổ chức tổng kết và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 gắn với xây dựng phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Hoàn thành thủ tục công nhận 01 HTX tại ấp Đặng Văn Do. Đồng thời cho giải thể 04 THT hoạt động không hiệu quả, hiện còn 11 THT và 02 HTX đang hoạt động. Phối hợp với Trạm khuyến nông huyện mở được 06 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn, có 180 lượt nông dân tham gia