Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH

(14:43 | 15/06/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HNDH ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Hội nông dân huyện U Minh Thượng về việc giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh Dự án: “Nuôi tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa”.

Sáng ngày 15/6/2022, tại xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện U Minh Thượng cùng với với Hội Nông dân xã Vĩnh Hòa tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho hội viên nông dân xã Vĩnh Hòa. Tham dự có đồng chí Lê Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện U Minh Thượng; các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, Thường trực Hội Nông dân xã và 10 hộ vay vốn là hội viên nông dân.

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ HTND được Tỉnh Hội ủy thác cho Hội Nông dân huyện để thực hiện dự án “Nuôi tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa” tại ấp Vĩnh Tiến và ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa với số tiền vay 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) cho 10 hộ là hội viên nông dân, mỗi hộ được vay 20 triệu đồng trong thời gian 24 tháng để đầu tư phát triển sản xuất.

Đến dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Tấn Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển theo hướng kinh tế tập thể, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phượng.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí  Lê Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn, đề nghị hộ vay trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ tại địa phương; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.

Cùng ngày Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông huyện còn giải ngân 01 dự án Nuôi Trâu tại ấp Vĩnh Thạnh với số tiền 20 triệu đồng.

Diễm My