Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

U Minh Thượng tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học cho cán bộ cơ sở năm 2022

(10:20 | 22/06/2022)

Sáng 22/6/2022, Hội Khuyến học huyện U Minh Thượng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 60 học viên là đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài cơ sở trong toàn huyện. 

Trong thời gian 03 ngày, cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài cơ sở được lãnh đạo Hội Khuyến học huyện truyền đạt một số nội dung: Những vấn đề cơ bản về Hội Khuyến học Việt Nam, Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam; Công tác thi đua khen thưởng của Hội khuyến học; Hội Khuyến học cơ sở và một số nhiệm vụ chủ yếu của Hội. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

 Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học qua đó làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phú Tý