Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

U Minh Thượng - Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, giai đoạn 2016-2021

(13:37 | 22/06/2022)

Ngày 21/6/2022, huyện U Minh Thượng tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, giai đoạn 2016-2021. Chủ trì hội nghị, có  đồng chí Nguyễn Quốc Khởi- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Văn Út- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UB.MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các phòng ban huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy - UBND và Trưởng Khối vận các xã.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, giai đoạn 2016-2021, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cơ bản toàn diện, nâng lên. Các cơ quan, ban ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân, khối vận các xã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện khá chặc chẽ ở đơn vị, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết đề ra. Kinh tế hàng năm tăng trưởng bình quân 19,4%/năm.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước từng bước được nâng lên; năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực nhất là trong công tác phối hợp với dân vận làm tốt công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc kịp thời hướng dẫn công khai minh bạch những vấn đề có liên quan đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính hàng năm đạt 93,32%. công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, kịp thời công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại được chú trọng đã giải quyết 47 đơn thuộc thẩm quyền đạt 100%. Huyện chọn được 18 mô hình điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nhân rộng thêm được 37 mô hình ở 37 đơn vị trên địa bàn huyện.

Dịp này, UBND huyện U Minh Thượng khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, giai đoạn 2016-2021.

Diễm My