Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(09:13 | 23/06/2022)

 

Chiều 22/6/2022, Hội Nông dân xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Trong 6 tháng đầu năm hội nông dân xã đã tập trung công tác tuyên truyền vận động Hội viên và Nhân dân các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gia tích cực thực hiện nghiêm Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về chống dịch Covid-19 cho 857 lược hội viên và nông dân; xây dựng kế hoạch triển khai vận động đến chi, tổ hội về việc thực hiện 03 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam được 12 cuộc với 276 lược hội viên nông dân tham dự.

Kết nạp mới 57 hội viên đạt 54% chỉ tiêu, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 5 đồng chí (trong đó cán bộ hội là 04 đồng chí, ngoài cán bộ hội là 01 đồng chí); đã kiểm tra tra 6/6 tổ TK&VV với 275 hộ vay, qua kiểm tra các tổ vay vốn thực hiện tốt các quy định, thực hiện việc lư trữ hồ sơ đúng theo qui định.

Tham mưu kiện toàn BCĐ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi; triển khai kế hoạch và tiến hành cho đăng ký lại được 699 hộ đạt 70% kế hoạch; Vận động hội viên nông dân ký cám kết về sinh an toàn thực phẩm được 669 hộ đạt 100% so với chỉ tiêu.

 Phối hợp cùng với tổ kinh tế kỹ thuật xã tổ chức Hội thảo hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống hạn mặn trên lúa; kỹ thuật chăn sóc lúa; tập huấn Dự án Vnsat, tập huấn phổ cập về kỹ thuật chăn nuôi heo được 9 cuộc với 189 lược nông dân tham dự; phối hợp tư vấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 17 lượt nông dân trên địa bàn xã.

Triển khai vận động thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp theo Nghị quyết số 04/TW của Trung ương Hội nông dân Việt Nam: Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức Hội với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đến các chi, tổ hội và hội viên nông dân được 06 cuộc có 102 lược nông dân tham dự.

Hội tích cực vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, đã vận động đăng ký 100% hộ gia đình hội viên; Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; phát động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện và giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới; Vận động nhân dân sửa chữa, duy tu bảo dưỡng  nhỏ cầu, lộ giao thông nông thôn đã xuống cấp, phát quan các tuyến lộ GTNT chiều dài 5.3km; phối hợp sữa chữa 05 cống sụp lúng tại ấp Cây Bàng, Vĩnh Thạnh có 24 lượt nông dân tham gia.

Tuyên truyền thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị kiện toàn Ban vận động quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2022; qua đó triển khai vận động quỹ Hỗ trợ nông dân được 7,2 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch; Giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh huyện cho 11 hộ vay với số tiền 220 triệu đồng ; đến nay hội quản lý 05 dự án vay vốn với số tiền 310 triệu đồng; Hội quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ là 8,929 tỷ đồng, có 285 hộ vay, trong đó nợ quá hạn là 69.184.000 đồng chiếm 0,77%.

Tham mưu kiện toàn và duy trì câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 26 thành viên phối hợp tư vấn trợ giúp pháp lý được 22 lược hội viên nông dân,  phối hợp với các ngành tiến hành hòa giải 7/7 vụ về tranh chấp kinh tế và đất đai.

Hội Nông dân tập trung tuyên truyền vận động Hội Viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp triển thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy "về kết nạp đảng viên" trong các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nông dân các ấp tăng cường công tác quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng để giới thiệu cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp.

Tuyên truyền kế hoạch số 49-KH/ĐU của Đảng ủy xã về việc chọn ấp, tổ NDTQ làm điểm chỉ đạo thực hiện Đề án 04-ĐA/HU, ngày 14/4/2017 của Huyện ủy, về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và nạn trộm cắp vặt trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền với công an xã vận động nhân dân không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Vận động hội viên và nhân dân thực hiện mô hình tổ nhân dân tự quản không tệ nạn xã hội, phối hợp tuần tra an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đáng năm 2022 được 12 cuộc có 15 lược hội viên, nông dân tham gia. Phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiến hành các bước tuyển quân qua đó trao lênh giọi công dân nhập ngủ năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng còn lại hội tập chung công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng, các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết và Điều lệ Hội; Tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn quan trọng của đất nước; Tuyên truyền kỹ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam….bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc hội thảo, gắn với sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội.

          Cũng cố tổ chức, chi, tổ Hội vững mạnh, hoạt động có chất lượng và hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nội dung sinh hoạt phải gắn với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn các chi tổ hội sinh hoạt theo công văn 437 của huyện ủy; vận động phát triển hội viên đạt kế hoạch trên giao; tăng cường công tác phổ biến Điều lệ Hội cho nông dân, nâng cao nhận thức về Hội để phát triển hội viên mới đạt kế hoạch trên giao, thống kê đối tượng HV, báo cáo kịp thời về trên khi có biến động hội viên.

Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với chi, tổ Hội và có thể tổ chức kiểm tra đột xuất từng chuyên đề khi có yêu cầu, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, kiểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân. Tham gia giám sát thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân nông thôn.

Phối hợp với các ngành, các ấp phát động phong trào thi đua, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Vận động đăng ký đạt 60% so với hộ nông nghiệp và xét đạt 50% so với hộ đăng ký.

Chủ động phối hợp với ngành tập huấn chuyển giao KHKT giúp nông dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Bên cạnh đó Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia làm nòng cốt trong phát triển mô hình kinh tế hợp tác. Phối hợp tuyên truyền vận động thành lập mới THT và HTX ở nơi có điều kiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Tung ương Hội nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hướng tới mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện phối hợp với Chính quyền, các ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia góp vốn xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương như: thuỷ lợi, giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, điện, nước sạch. Tham gia, phối hợp thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt kế hoạch, dự án, phát triển các mô hình kinh tế cho phù hợp với lợi thế của từng hộ gia đình; phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao KHKT phù hợp với địa phương, từng hộ theo yêu cầu.

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của thủ tướng chính phủ thực hiện công tốt công tác phối hợp với chính quyền, tham gia hòa giải cơ sơ; thường xuyên kiện toàn câu lạc bộ với pháp luật hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

 Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổ chức cho hội viên, nông dân góp ý kiến dự thảo các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị; Vận động hội viên nông dân tham gia đầy đủ công tác tiếp xúc cử tri, bài tỏ quan điểm của mình, đề xuất những cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét phát triển đảng.

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh. Tuyên truyền Hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, hội viên, nông dân cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Phối hợp với Công an xã tuyên truyền thực hiện Đề án 04; tiếp tục thực mô hình tổ NDTQ không có tội phạm do hội nông dân quản lý.

Diễm My