Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện vừa phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức bế giảng và trao chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học cho 60 học viên là cán bộ làm công tác khuyến học tại cơ sở năm 2022

(14:10 | 24/06/2022)

Trong thời gian tập huấn (từ ngày 22 - 24/6/2022), các học viên đã được học và nghiên cứu 5 chuyên đề về: Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điển, đường lối của Đảng, Chính phủ về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp; Một số vấn đề khuyến học, khuyến tài trong tình hình hiện nay; nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi của xây dựng xã hội học tập là xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng; Nghiệp vụ cụ thể của cán bộ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…., qua đó các học viên là cán bộ làm công tác khuyến học tại cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác, và cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học thời gian qua sẽ giúp các học viên tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài ở cơ sở phát triển, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp chứng nhận, trong đó xếp loại giỏi, xuất sắc chiếm trên 70%. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng khen thưởng 6 học viên có thành tích trong thời gian học tập.

 

Hường