Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.

(16:14 | 24/06/2022)

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 24/6/2022 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận trực tiếp là: 25 hồ sơ các loại như lĩnh vực đất đai, kinh doanh, xây dựng…...; Tiếp nhận trực tuyến là: 5 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh; Trả kết quả cho người dân với 10 hồ sơ (gồm giấy Chứng nhận QSDĐ và cấp phép giấy đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình và cá nhân);

 Với kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, giảm chi phí cho người dân và thực hiện giải quyết TTHC được dễ dàng hơn, tiếp cận tham gia các TTHC trong thực hiện giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang.

Hiền một cửa