Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

(14:45 | 27/06/2022)

Sáng ngày 27 tháng 06 năm 2022 (Thứ 2 đầu tuần), Người dân đến thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với số lượt người tham gia khá đông chủ yếu về lĩnh vực đất đai, với số hồ sơ tiếp nhận là: 08 hồ sơ, 10 lượt người tham gia. Công chức phụ trách chuyên môn thuộc Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện hướng dẫn cho người dân thực hiện theo trình tự, thành phần hồ sơ theo quy định như: hồ sơ xin công nhận QSDĐ lần đầu, Gia hạn QSDĐ, Đăng ký biến động QSDĐ, …. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hoạt động có chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà, giảm chi phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước; bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định./.

Hiền một cửa