Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

(07:34 | 29/06/2022)

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại UBND huyện U Minh Thượng , Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Cuộc họp do Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS sự Nguyễn Quốc Khởi chủ trì.

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, kịp thời chỉ đạo tổ chức thi hành đối với các vụ án lớn, khó khăn, vướng mắc, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bảo đảm hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở quy định pháp luật. Phát huy vai trò phối hợp của các cấp, các ngành trong hoạt động chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong 06 tháng đầu năm 2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện thụ lý 926 việc, số việc có điều kiện thi hành 509 việc (trong đó: án chưa có điều kiện thi hành 396 việc, hoãn 16 việc). Số việc đã giải quyết xong 277/509 việc đạt 54,42% so với việc có điều kiện thi hành. Tổng số thụ lý về tiền 51.732.987.000đ (trong đó: số tiền chưa có điều kiện thi hành 17.483.637.000đ và hoãn 3.138.749.000đ). Số có điều kiện thi hành 31.006.479.000đ. Số tiền và hiện vật giải quyết xong 8.974.023.000đ/31.006.479.000đ dạt 28,94% so với số tiền và hiện vật có điều kiện thi hành.

Qua đánh giá những kết quả đạt được Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử không để oan sai, tồn đọng kéo dài. Thi hành án kịp thời đúng theo quy định của pháp luật. Thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp. Chi cục Thi hành án dân sự huyện nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kịp thời xin ý kiến những vụ việc khó, phức tạp, vướng mắc kéo dài. tổ chức thi hành án đạt chỉ tiêu trên giao 81,50% về việc; 40,10% về tiền trên tổng số việc và  tiến có điều kiện thi hành.

Diễm My