Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Kỳ họp chuyên đề Hôi đồng nhân dân huyện

(10:27 | 01/07/2022)

Ngày 30/6/2022, HĐND huyện U Minh Thượng tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ năm) HĐND huyện, khóa III nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp có Ông Đặng Xuân Thắng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bà Đồng Ngọc Phượng, Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các vị đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ năm) HĐND huyện U Minh Thượng khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần này đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào 09 tờ trình do UBND huyện trình như: Tờ trình bổ sung kinh phí đối với các đơn vị trên địa bàn huyện năm 2022; Tờ trình bổ sung kinh phí mua trang thiết bị y tế; Tờ trình vế 2 việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện U Minh Thượng; Tờ trình phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện; Tờ trình giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện... Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra.

Qua thời gian một buổi làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ năm) Hội đồng nhân dân huyện U Minh Thượng khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung quan trọng trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết mà UBND huyện trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Đặng Xuân Thắng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho rằng; Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa III đã thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình rất quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát sinh kịp thời, đảm bảo thời gian theo luật định góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để các nghị quyết HĐND huyện có hiệu quả thiết thực, Ông Đặng Xuân Thắng cũng đã đề nghị lãnh đạo UBND huyện sớm thực hiện và các phòng có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, nhất là việc giải ngân vốn thi công đạt kế hoạch, đạt theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh../.

Hiền nhân