Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội Cựu Chiến binh huyện U Minh Thượng sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và phươnghướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(10:28 | 01/07/2022)

Ngày 01/7/2022, Hội Cựu Chiến binh huyện U Minh Thượng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và phươnghướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trong những tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; an sinh xã hội ngày càng đi vào cuộc sống, đời sống đa số Cựu chiến binh và nhân dân ngày càng được nâng lên; các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo ngày càng được quan tâm hơn, đã tạo niềm tin đối với hội viên CCB và nhân dân. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid -19; biến đổi khí hậu; giá cả thị trường luôn biến động, đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống một bộ phận hội viên, nhân dân còn khó khăn. Trước tình hình đó Ban chấp hành Hội CCB huyện lãnh đạo CCB các cơ sở Hội thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2020 - 2025); thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ (2017 – 2022), tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường sự đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường năng cao ý thức phòng chống dịch covid -19, nổ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào “CCB gương mẫu” đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Từng cấp Hội tham gia tuyên truyền phòng chống “diễn biến hòa bình”, " bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp các ngành tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… được trên  450 cuộc, có hơn 4.800 lượt cán bộ hội viên tham gia.

Vận động cán bộ, hội viên tham gia 08 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật có 136 cán bộ, hội viên tham dự. Các cơ sở Hội đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo trong hội viên, vận động thu các loại quỹ trong hội viên. Sáu tháng đầu năm thu qũy chương trình 19 được 31.800.000 đồng, đạt 29,71%; quỹ thăm hỏi 11.700.000 đồng, đạt 40,20%; quỹ khuyến học 8.475.000 đồng, đạt 38,17%; vốn tính dụng nội bộ được 31.719.000 đ đồng, đạt 21,46% nghị quyết năm. Xây mới 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 70 triệu đồng, do CCB tỉnh vận động tài trợ. Triển khai xây dựng mới 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 50 triệu đồng, sửa chữa 01 căn trị giá 40 triệu đồng do hội viên đóng góp từ chương trình 19; nhà theo các chương trình 14 căn trị giá 865 triệu đồng…

Để phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu đạt các chỉ tiêu Hội đặt ra trong năm 2022, các cấp Hội huyện tập trung thực hiện các nội dung: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, tiếp tục tham gia tuyên truyền phòng chống “diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, tham gia phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; Phối hợp các ngành tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid -19, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẫm, vệ sinh môi trường…Phối hợp với Công an thành lập mới ít nhất 03 mô hình CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Quân sự tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ xóm, ấp; duy trì các tổ nắm tin trong tổ chức hội, kịp thời cung cấp, báo tin quan trọng cho các cơ quan chức năng xử lý như: trộm cấp, tụ điểm đánh bạc, đá gà, số đề… Đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo trong hội viên, triển khai vận động thu các loại quỷ trong hội viên và đóng hội phí đúng với quy định của Điều lệ hội. Quan tâm các chế độ chính sách người có công với cách mạng; Vận động cán bộ, hội viên chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đổi mới phương pháp hoạt động của hộ nhằm xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

 

 

 

Diễm My