Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN

(10:29 | 01/07/2022)

Ngày 01/7/2022, tại cơ quan Hội nông dân xã Vĩnh Hòa, Hội Nông dân huyện U Minh Thượng tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho các 02 hộ là hội viên nông dân xã Vĩnh Hòa. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thị Điều, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện, Hội Nông dân xã và 02 hội viên nông dân tham gia dự án vay vốn.

Với tổng số vốn cho vay là 40 triệu đồng, để thực hiện dự án: Dự án “Sản xuất Lúa chất lượng cao” tại ấp Cây Bàng và Vĩnh Tiến có thời hạn vay là 24 tháng, dự án được thực hiện trong 02 năm (từ năm 2022-2024); Từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Hội, nhằm giúp cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng qui mô phát triển sản xuất, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ đầu năm đến nay Hội nông dân huyện đã giải ngân 320 triệu đồng cho 04 dự án tại xã Vĩnh Hòa, cụ thể như: Dự án Tôm-Lúa với 10 hộ vay, số tiền 200 triệu đồng; dự án Trồng Dưa Lê với 03 hộ vay, số tiền 60 triệu đồng; dự án Nuôi Trâu với 01 hộ vay, số tiền 20 triệu đồng và dự án Trồng Lúa với 02 hộ vay với số tiền 40 triệu đồng, với phí vay hàng tháng là 0,7% thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Thị Điều, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện U Minh Thượng đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hội viên được vay vốn, thực hiện sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng qui mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ KH-KT, công nghệ mới vào sản xuất đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

Với nguồn vốn vay này phần nào giúp cho các hộ vay có điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và ổn định cuộc sống.

 

Diễm My