Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Công an huyện U Minh Thượng phát huy truyền thống 77 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam

(14:25 | 18/08/2022)

Trong suốt 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Công an nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân kiên cường đấu tranh, mưu trí, dũng cảm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng và bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, Công an huyện U Minh Thượng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận giữ gìn An ninh chính trị -Trật tự an toàn xã hội và tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Ngày 19/8/1945 được Đảng và Nhà nước quyết định là ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó, ngày 19/8 được xác định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Năm 2005, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy Ngày truyền thống Công an nhân dân là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân.

Đến nay, Công an huyện U Minh Thượng đã phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng; đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hóa, trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức ngày càng được nâng cao, có nhiệt huyết, tâm huyết với nghề luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an huyện luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và cấp uỷ chính quyền các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an huyện luôn tích cực đổi mới, sáng tạo các nội dung, biện pháp công tác, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, như "Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục, đẹp trong lòng dân", "Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”; Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tạo ra động lực và khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Tiếp bước xứng đáng các thế hệ cha anh, những năm gần đây, lực lượng Công an huyện tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc. Làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được giữ vững; tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng tiếp tục được quan tâm; thực hiện đề án bố trí Công an xã chính quy xuống đảm nhiệm chức danh Công an xã chính quy tại 6 xã trên địa bàn huyện. 

Với những thành tích, kết quả đạt được, hàng năm, Công an huyện luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an huyện trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 17 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là dịp để lực lượng Công an ôn lại truyền thống vẻ vang trong quá trình thành lập, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời cũng là dịp để cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân trong huyện ghi nhận những thành tích mà Công an huyện đã đạt được trong thời gian qua. Với những kết quả đã đạt được, Công an U Minh Thượng đã và đang góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, làm đẹp, tô thắm thêm lá cờ vì an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng danh " Công an nhân dân vì nước quyên thân, vì dân phục vụ" trên quê hương U Minh Thượng anh hùng./.

 

Bích nhiểu