Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

U Minh Thượng phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(14:27 | 18/08/2022)

Vào những ngày thu lịch sử cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trở thành “một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”, đưa nước Việt Nam trở thành một nước tự do, độc lập

Ý nghĩa của cuộc Cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Đó là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến thối nát trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á". Thắng lợi vĩ đại đó, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02-9-1945 đã làm thay đổi số phận đất nước ta từ nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập; Nhân dân ta từ kiếp sống nô lệ, tủi nhục, lầm than, trở thành chủ nhân thật sự của đất nước, được làm chủ vận mệnh của mình.

Trong dòng chảy truyền thống, hào khí anh hùng của đất nước những ngày thu lịch sử năm 1945, đồng bào, chiến sĩ  tỉnh Kiên Giang nói chung, huyện U Minh Thượng nói riêng đã đóng góp một phần rất quan trọng. Thời gian càng lùi xa, giá trị, ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự kiện Ngày Độc lập (02-9-1945) càng nổi bật và để lại những bài học vô giá đối với cách mạng Việt Nam.

Trước hết, đó là bài học về “lấy dân làm gốc", tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là một trong những nhân tố cơ bản nhất làm nên thắng lợi của cách mạng. Có thể khẳng định rằng, sức mạnh vô tận của Nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng và phát triển thực lực cách mạng trong nước, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, với phương châm “dựa vào sức mình là chính" và “chỉ có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi"

Thực hiện các chủ trương lãnh đạo của Đảng và vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc đấu tranh giành, giữ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1946); Đảng bộ huyện đã lãnh đạo quân và dân  trong huyện huy động tối đa sức người, sức của, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, các cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và giành nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương. Đi lên từ muôn vàn gian khó; đến nay, U Minh Thượng đã và đang vững chắc, cùng con tàu cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả, giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế đất nước to lớn như ngày nay.

Trong muôn vàn khó khăn, thử thách, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng sẻ chia để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện đã được phát huy cao độ. Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản, ước đạt 3.255 tỷ tỷ đồng, đạt 68,71% NQ. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 598 tỷ đồng, đạt 50,38% NQ. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, trọng tâm  và các dự án trọng điểm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được, vận dụng nhuần nhuyễn bài học kinh nghiệm quý báu mà ông cha ta đã để lại; tin tưởng rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong huyện sẽ đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, đoàn kết một lòng thành một khối vững chắc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng U Minh Thượng ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bích nhiểu