Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tình hình các loại cây công nghiệp, cây ăn trái và các loại rau, màu trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(15:22 | 20/09/2022)

Tình hình các loại cây công nghiệp, cây ăn trái và các loại rau, màu trên địa bàn huyện U Minh Thượng 9 tháng đầu năm 2022:

Diện tích khóm, chuối tăng so với cùng kỳ cụ thể: Cây Khóm diện tích trồng cây khóm đến nay 1.046,2 ha tăng 0,2 % so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung ở 03 xã Minh Thuận, Vĩnh Hòa và Hòa Chánh; Khóm phát triển tốt. Đến nay thu hoạch với sản lượng 13,328 tấn đạt 71,5 % so với kế hoạch và ổn định so với cùng kỳ; Cây Chuối diện tích trồng cây chuối đến nay 2.791 ha tăng 4,6% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung trong vùng đệm thuộc xã Minh Thuận và An Minh Bắc; Chuối phát triển tốt. Đến nay thu hoạch với sản lượng 31.520 tấn tăng 18,1 % so với cùng kỳ.

Diện tích cây ăn trái khác ổn định với diện tích 567,9 ha (trong đó: mít 135,5 ha; xoài 69,5 ha; Bưởi 64 ha; cam-quýt 87 ha; thanh long 21,6 ha; còn lại cây ăn trái khác) chủ yếu tập trung ở vùng đệm và phát triển tốt. Đến nay thu hoạch với sản lượng 40.000 tấn tăng 17,6 % so với cùng kỳ.

Riêng diện tích cây mía, dừa, rau màu các loại giảm so với cùng kỳ, cụ thể: Cây Mía đến nay còn 311,5 ha (diện tích này còn tiếp tục giảm do giá mía thấp, nông dân chuyển sang trồng rau màu, cây ăn trái...) giảm 39,7% so với cùng kỳ, chủ yếu là mía gốc được bà con chăm sóc chuẩn bị cho đợt thu hoạch tiếp theo. Diện tích mía giảm do giá mía thấp các hộ trồng mía không có lợi nhuận, nên một số hộ đã chuyển đổi sang trồng rau màu và cây ăn trái. Tổng sản lượng thu hoạch đến nay là 21.805 tấn và giảm 31,5% so với cùng kỳ; Cây Dừa với diện tích 316 ha giảm 18,2% so với cùng kỳ. Đến nay thu hoạch với sản lượng 416 tấn, tăng 34,2 % so với cùng kỳ; Rau màu các loại 2.992 ha và giảm 1,2% so với cùng kỳ (Trong đó: Màu trên đất lúa 53 ha tại 02 xã Minh Thuận, Vĩnh Hòa chủ yếu trồng dưa hoàng kim, dưa lê, dưa hấu… đã thu hoạch xong năng suất trung bình 15 tấn/ha; Cây lấy củ 2.441 ha, cụ thể: gừng 1.589 ha còn các loại khoai; Rau ăn lá các loại diện tích đất gieo trồng 498 ha chủ yếu trồng các loại: dưa leo, khổ qua, hành lá, cải, bắp cải, cà chua, đậu đũa, hẹ, các loại rau ăn lá... cho thu hoạch 2-3 vụ/năm). Diện tích thu hoạch đến nay 1.249 ha với sản lượng 10.771 tấn (chủ yếu là rau ăn lá các loại).

Bích nhiểu