Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tình hình kinh tế trên địa bàn xã Thạnh Yên 9 tháng đầu năm 2022

(10:30 | 22/09/2022)

Về sản xuất nông nghiệp: - Kết thúc năm lương thực 2022, toàn xã xuống giống vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu với 4.193,5ha lượt diện tích, năng suất trung bình 5,2 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 22.647,4 tấn/23.285 tấn (đạt 97,26% kế hoạch). Tổng diện tích gieo trồng rau, màu các loại trên địa bàn có 15,6ha, lũy kế sản lượng thu hoạch đến nay 398,9 tấn. Diện tích cây công nghiệp (khóm, mía, dừa, gừng) ổn định với diện tích 224,8ha, đã thu hoạch với sản lượng đạt 55.754 tấn; cây ăn trái (chuối, ổi, mít…) ổn định với 23,8ha, thu hoạch tổng sản lượng đạt 344,2 tấn.

- Kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2022 với 2.986,8ha lượt diện tích (tăng 32 ha do quy hoạch bổ sung một phần diện tích của ấp Cạn Ngọn). Đã thu hoạch diện tích 2.967,8ha, năng suất trung bình 424,5kg/ha, tổng sản lượng đạt 1.259,9 tấn (đạt 167,98% kế hoạch). Diện tích cá nước ngọt có 65ha (chủ yếu trong vùng tôm - lúa), đã cho thu hoạch 12ha, năng suất trung bình 395 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 4,74 tấn.

- Tình hình chăn nuôi ổn định, hiện đàn gia súc, gia cầm tại nông hộ trên địa bàn xã có 14.381 con, (trong đó gia cầm 13.262 con; gia súc 1.119 con). Triển khai các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng được 2.190 liều vacxin phòng ngừa các loại bệnh trên gia súc, gia cầm, cấp 970kg Chlorine dập dịch trên tôm, 74 lít Benkocid sát khuẩn trên gia súc. Kiểm soát giết mổ trên địa bàn 5.895 con gia súc. Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tính chung 9 tháng đầu năm đạt 103 tỷ 352 triệu đồng, đạt 57,73% so kế hoạch (tăng 2,07% so cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt 628 tỷ 740 triệu đồng, đạt 59,7% kế hoạch (tăng 13,4% so cùng kỳ).

Về kinh tế tập thể: Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tổ chức tổng kết và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 gắn với xây dựng phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Hoàn thành thủ tục công nhận 01 HTX tại ấp Đặng Văn Do; 01 Tổ hợp tác tại ấp Bờ Dừa. Đồng thời cho giải thể 04 THT hoạt động không hiệu quả, hiện còn 11 THT và 02 HTX đang hoạt động. Phối hợp với Trạm khuyến nông huyện mở được 06 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn, có 180 lượt nông dân tham gia. Đồng thời phối hợp Trung tâm khuyến nông tỉnh mở 01 lớp nghề sản xuất lúa chất lượng cao có 25 lượt nông dân tham dự.

 Về xây dựng cơ bản: Hoàn thành công trình mở rộng lộ kênh Năm Châu (dài 3.200m), triển khai sửa chữa tuyến Xẻo Kè - Xẻo Kè A (dài 3.000m); công trình xây dựng mới cầu kênh Chòm Mã. Đề nghị huyện nạo vét 04 kênh thủy lợi phục vụ dân sinh và sản xuất gồm: Kênh Ông Tà, kênh Hai Thọ, kênh Tư Công và kênh Ông Tế. Phối hợp Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn xã Thạnh Yên, qua đó đã tháo dỡ 11 công trình xây dựng trái phép (tháo dỡ sàn nhà), lập biên bản 100 trường hợp có hành vi lấn chiếm hành lang đường bộ và đường thủy, 01 trường hợp có hành vi đào đấp đường tỉnh 966. Phối hợp vận động và đưa vào sử dụng 02 cây cầu từ thiện (cầu kênh Bà Chữ và cầu kênh Ba nối liền kênh Ba ấp Cạn Ngọn và Đặng Văn Do), kinh phí tài trợ trên 360 triệu đồng.

 Lĩnh vực đất đai: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tổ chức công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định cho 33 lượt cán bộ, công chức. Đã tiếp nhận 228 trường hợp, trong đó cấp mới 72, chuyển nhượng 122, thừa kế 16, cho tặng 17, chuyển đổi 01 trường hợp. Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của xã tiếp nhận 06 đơn đề nghị (đã rút lại 01 đơn, còn 05 đơn) giải quyết tranh chấp đất, đã đưa ra hòa giải 4/5 đơn, kết quả hòa giải không thành 04 đơn (còn 01 đơn xác minh). Đồng thời lập biên bản cho cam kết 04 trường hợp nạo vét kênh trái phép; 01 trường hợp khai thác, hủy hoại đất trái phép, đề nghị huyện xử lý theo thẩm quyền. Tổ chức cho 3.045 hộ dân cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn.

 Về tài chính - ngân sách: Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã đã triển khai dự toán chi cho các ngành theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Kết quả thu thuế trên địa bàn lũy kế đạt 4.068.000.000/5.500.000.000đ (chiếm 73,96% dự toán giao); thu qua ngân sách đạt 3.396.866.699/6.357.670.000đ (chiếm 53,42% dự toán giao); Thu phí, lệ phí lũy kế đạt 29.850.000 đồng/34.000.000đ (đạt 79,4% kế hoạch giao). Vận động các nguồn quỹ được 95.190.000đ. Chi ngân sách lũy kế đạt 4.650.187.901đ/6.357.670.000đ (chiếm 73,1% dự toán giao). Chi bổ sung mục tiêu 535.450.000đ/973.992.913đ. Tập trung thanh quyết toán chứng từ, đảm bảo các khoản chi lương cho cán bộ, công chức trong đơn vị và kinh phí hoạt động của bộ máy từ xã đến ấp theo quy định. Về xây dựng Nông thôn mới: Triển khai gắn thí điểm 50 bảng công nhận hộ gia đình đạt 15 phần việc xây dựng nông thôn mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đề nghị HĐND xã phê chuẩn danh mục xây dựng chi tiết công trình trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; Hoàn thành 02 tuyến đường chiếu sáng tại ấp Xẻo Kè A, với kinh phí thực hiện trên 178 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 145 triệu đồng. Thông qua kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện. chỉ đạo khảo sát các phần việc, hiện trạng nông thôn mới trên địa bàn là cơ sở hoàn chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, duy trì công tác phối hợp chỉ đạo trồng cây, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu.