Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Minh Thuận triển khai chiến dịch tuyên truyền, vận động CSSKSS/KHHGĐ năm 2022

(16:09 | 22/09/2022)

Ngày 22/9/2022, xã Minh Thuận triển khai chiến dịch tuyên truyền, vận động CSSKSS/KHHGĐ năm 2022, với mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Dân số-KHHGĐ, hỗ trợ nâng cao chất lượng dân số, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ góp phần duy trì mức sinh thay thế, chăm sóc sức khỏe sinh sản và giúp người dân thực hiện KHHGĐ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Dân số-KHHGĐ năm 2022. Các dịch vụ được cung cấp trong chiến dịch bao gồm: Gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (Đặt dụng cụ tử cung (Vòng), Thuốc tiêm, Thuốc uống, Bao cao su, Thuốc cấy 01 cas); Gói dịch vụ CSSKSS (Khám phụ khoa, Điều trị phụ khoa) cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên, thanh niên trên địa bàn. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chiến dịch Ban dân số - kế hoạch hóa gia đình xã tăng cường các hoạt động truyền thông trước, trong và sau chiến dịch; Tuyên truyền họp tổ tự quản, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tham gia thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại Trạm Y tế xã. Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trong chiến dịch đạt từ 95% trở lên.

Bích nhiểu