Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96% dân số

(14:14 | 30/09/2022)

Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục được hoàn thiện. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định của pháp luật. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng, nguồn kinh phí cho công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Năm 2022, thực hiện, cụ thể hoá các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT giao chỉ tiêu cụ thể về công tác BHXH tự nguyện, BHYT cho UBND các xã nhằm hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện giao.

Theo đó, năm 2022, huyện phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92% dân số; 2.137 người tham gia BHXH tự nguyện. Huyện phấn đấu đạt 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT; thực hiện quản lý, sử dụng quỹ BHYT đảm bảo chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong nguồn dự toán được giao; đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định; tăng việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM; giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT.

Để đạt được các chỉ tiêu này, từ đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Hiện nay, 100% các xã của huyện đã thành lập Ban chỉ đạo theo hướng Chủ tịch UBND làm Trưởng ban.

Các Ban chỉ đạo và các phòng, ban, ngành, UBND các xã luôn phối hợp tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT; cung cấp, trao đổi thông tin; thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu hồi nợ BHXH; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

Kết quả cụ thể, tính đến hết tháng 9/2022, toàn huyện, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96% dân số, tăng 12% tương ứng tăng trên 10 ngàn người so với cuối năm 2021, đạt 108,28% Kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc 1.729 người, đạt 97,57 Kế hoạch giao. Số người tham BHXH tự nguyện đạt 1.671 người, giảm 200 người so với cuối năm 2021, chiếm 6,2% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 78,19% Kế hoạch giao. Về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, toàn huyện thu hơn 53,31 tỷ đồng, đạt 63,86% kế hoạch. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH kịp thời, đúng quy định; phục vụ hơn 32.781 lượt người khám chữa bệnh BHYT, số tiền gần 6 tỷ đồng.

Về cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, đến nay, trên 98,12% các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, còn lại thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực BHXH, BHYT; kịp thời giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 8 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết hơn 7.684 hồ sơ. Xét duyệt 872 lượt hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ốm đau, thai sản; chi trả các chế độ BHXH, BHYT 38.745 triệu đồng. Phối hợp với các đoàn thể, các ngành có liên quan, UBND các xã tổ chức  huyện được 32 cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ có 725 lượt người dự và có 2.237 người đăng ký tham gia BHXH TN, BHYT hộ gia đình.

Để thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện  Tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân về chính sách bảo hiểm xã hội; Tổ chức thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, xét duyệt chế độ, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Thực hiện tốt Quy trình công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đúng quy định của pháp luật.

Xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chính quyền và Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, xã điều hành, do đó phải có sự thống nhất trong nhận thức, đồng lòng, thông suốt, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu của huyện, xã đã được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo. nhằm hoàn thành chỉ tiêu được UBND và chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy về lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bích nhiểu