Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục

(14:17 | 30/09/2022)

Thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện U Minh Thượng đã thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Nhờ đó, quy mô trường học phát triển ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; công tác quản lý, dạy và học không ngừng sáng tạo, nâng cao... ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương.

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục huyện U Minh Thượng xác định chủ đề là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Để thực hiện tốt chủ đề này, ngành sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học qua, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học…

Nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2022 - 2023 được ngành Giáo dục huyện xác định là tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học qua… Theo đó, toàn ngành sẽ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học…, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ giáo viên, hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử và đạo đức nhà giáo.

Toàn ngành cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường lớp sáng - xanh - sạch - đẹp, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Về cơ sở vật chất, ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp học, định hướng đến năm 2030; thực hiện việc rà soát, tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Qua đó, sắp xếp, bố trí hợp lý mạng lưới trường học trên địa bàn vừa đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Ngoài ra, ngành còn tham mưu bố trí quỹ đất dành cho giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày, đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; xây dựng sân chơi, bãi tập, các công trình thiết yếu phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo là phải nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Vì vậy, ngành sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo quy định tại Nghị định 71 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Đặc biệt là thực hiện tốt các chính sách phát triển đội ngũ: thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề; có chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Có thể nói, ngành giáo dục đào tạo huyện đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua những thách thức để phấn đấu thi đua hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục để tạo nên những chuyển biến mới trong những năm tiếp theo./.