Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống

(14:23 | 30/09/2022)

Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nghị quyết (NQ) Đảng từ Trung ương đến địa phương, huyện U Minh Thượng đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, huyện đã từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo ra những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, U Minh Thượng đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng hoàn thiện các kế hoạch và NQ chuyên đề của cả nhiệm kỳ. Với rất nhiều chủ trương được ban hành, các cấp ủy đảng trong huyện đã khẩn trương tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi bộ, đồng thời tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, các cấp ủy phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy trong việc chỉ đạo, đôn đốc song song với việc kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt cũng như triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Việc sớm ban hành các NQ chuyên đề của huyện nhằm để các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình hành động, giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu có liên quan. Đây được xác định là động lực để thúc đẩy các đơn vị, địa phương trong việc đưa NQ vào cuộc sống, qua đó cũng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Đơn cử như đối với NQ về xây dựng nông thôn mới nâng, do huyện xây dựng khá sớm nên sau khi áp dụng các tiêu chí mới về giảm nghèo thì huyện và các địa phương phải “ngồi lại” thảo luận và xây dựng các giải pháp tháo gỡ, thực hiện các giải pháp đỡ đầu hộ nghèo bền vững bằng cách vừa hỗ trợ kinh phí, vừa hướng dẫn phương thức làm ăn phù hợp... Đặc biệt, huyện chú trọng đến vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn hay vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện nay.

Sau gần 2 năm triển khai, việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã bước đầu đạt kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ ở các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương thì thấy rằng hầu hết đều đang rất nỗ lực và thực hiện đúng tiến độ mà chỉ tiêu NQ đề ra. Cùng với việc học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy đảng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết bảo đảm quy trình, bám sát tinh thần nghị quyết và chương trình hành động của cấp trên, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Để công tác triển khai đạt hiệu quả tốt nhất, các báo cáo viên đã tích cực cải tiến phương pháp trình bày nội dung nghị quyết theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản và mới; đồng thời có liên hệ tình hình địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Phương pháp truyền đạt bảo đảm ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nghị quyết đã nêu, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các NQ để thúc đẩy cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, trọng tâm hướng đến xây dựng U Minh Thượng trở thành huyện kinh tế phát triển khá trong vùng. Cùng với đó, các cấp ủy cũng chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.