Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng nâng cao toàn diện việc học tập và làm theo Bác.

(10:13 | 15/11/2022)

Từ đầu năm 2022 đến nay, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, chủ động của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Huyện ủy xác định việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc học suốt đời, là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay. Trên tinh thần "nói đi đôi với làm", "học để làm theo", "làm theo rồi lại học" thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, gia đình; qua công tác tự phê bình, phê bình; qua gương người tốt, việc tốt; phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục tâm lý trông chờ sự hướng dẫn của cấp trên, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức " Sinh hoạt, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ định kỳ, trong đó các chi bộ cần dành ít nhất 30 phút để sinh hoạt chuyên đề và cử một đồng chí báo cáo liên hệ việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trước chi bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã  đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu; cụ thể hóa trong từng phong trào thi đua.

            Với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh: quyết không cam chịu đói nghèo, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, huyện U Minh Thượng đã thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho dân", trong đó công tác xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền được xác định là khâu đột phá. Huyện đã phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Tổ chức họp dân vừa để thực hiện công tác tuyên truyền vừa để bàn bạc, thống nhất từng nội dung trong việc thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, huyện đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân. Tại  các xã trong huyện, xã Vĩnh Hòa đạt 19/19 tiêu chí, xã Thanh Yên 19/19 tiêu chí ; xã Thạnh Yên A 19/19 tiêu chí, xã Hòa Chánh đạt 19/19 tiêu chí  2 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên;  đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới đều có sự tham gia đóng góp tích cực của Nhân dân về nhân lực và vật lực; hàng trăm hộ dân đã không tiếc đất đai, tài sản trên đất, sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất mà không đòi hỏi bồi thường để xây dựng kết cấu hạ tầng.

           Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "...nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì" và “để cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Làm theo tấm gương đạo đức của Bác về “tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, huyện đã thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”. Phân công cán bộ để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức từ quản lý sang phục vụ. Công tác tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy được duy trì thường xuyên; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ, công chức trên địa bàn huyện ít nhất 2 lần/tháng; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để nảy sinh những vấn đề bức xúc và tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

         Từ thực tiễn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện U Minh Thượng đã rút ra được một số kinh nghiệm ban đầu, đó là: Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải gắn kết được việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt phải gắn chặt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở tránh rập khuôn, máy móc; phải cụ thể hóa những nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương; cần phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ sở nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Hiền nhân