Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư

(09:15 | 21/11/2022)

Trong những năm qua, xác định việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” là quan trọng và cấp thiết, Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng đã đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào nghị quyết và chương trình làm việc hàng năm, từ đó đề ra những biện pháp tích cực trong việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương và phát huy truyền thống cách mạng của các đảng bộ.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư, công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đảng bộ huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ biên soạn Lịch sử Đảng bộ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên và các huyện Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh để sưu tầm tư liệu lịch sử được 1.746 văn bản các loại; trong đó có 17 nghị quyết, 210 chương trình, 233 kế hoạch, 01 đề án, 610 báo cáo và 675 văn bản khác.

Về nhân chứng lịch sử đã tổng hợp danh sách nhân chứng lịch sử được 257 đồng chí, trong đó cấp huyện có 119 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa I, II, III; cấp xã có 138 đồng chí là Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND xã. Thời gian biên soạn là 30 tháng, từ tháng 12-2020 đến tháng 5-2023. Đến nay, công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện đã hoàn thành đề cương khái quát và thông qua Ban Chỉ đạo huyện lần thứ nhất.

Đối với Lịch sử Đảng của lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiến hành biên soạn lịch sử đảng lực lượng vũ trang giai đoạn 1945-2020, đến nay đã hoàn thành bản thảo, tổ chức hội thảo lần thứ nhất. Dự kiến hoàn thành việc in ấn, phát hành lịch sử đảng lực lượng vũ trang trong quý I năm 2023.

Nhìn chung, các công trình lịch sử được biên soạn, xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, nội dung đảm bảo tính thống nhất chung với lịch sử toàn Đảng, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ U Minh Thượng trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Kết quả biên soạn lịch sử có giá trị và ý nghĩa rất to lớn, là kênh thông tin đảm bảo độ tin cậy, tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của đảng bộ các cấp và của Nhân dân qua các giai đoạn lịch sử để soi rọi vào công việc đang đảm nhiệm; đồng thời góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống và bồi đắp tình cảm cách mạng, lòng tự hào và lòng tin của Nhân dân với Đảng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, để không phải lãng phí kinh phí và kho tàng kiến thức lịch sử huyện nhà, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong huyện đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng dưới nhiều hình thức khác nhau tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt việc sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư; tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ còn lại tổ chức biên soạn tập Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân tại địa phương, giai đoạn 1945 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương ở các trường học, các chi, đảng bộ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

 

Hiền nhân