Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN U MINH THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2022

(07:58 | 25/11/2022)

Sáng ngày 24/11/2022, Hội Cựu chiến binh huyện U Minh Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 huyện hội và các cơ sở Hội có sự tập trung trong xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đặt ra; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên, cán bộ, hội viên. Từ đó tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm, từng cấp Hội đã tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; phát động toàn bộ hội viên Cựu chiến binh đăng ký và thực hiện thi đua hội viên và gia đình hội viên Cựu  chiến binh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, có 100% hội viên và gia đình đăng ký thực hiện, cuối năm không có trường hợp nào vi phạm. Tổ chức tuyên truyền  vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt 15 phần việc hộ của gia đình; hội viên treo ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; gia đình hội viên có hàng rào và cột cờ.

Các cấp Hội tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội viên Cựu chiến binh như: tham gia 08 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật. Duy trì 05 tổ hợp tác sản xuất lúa, tại xã Vĩnh Hòa, Thạnh Yên, Thạnh Yên A; mô hình Dân vận khéo đăng ký năm 2022 là 42 mô hình. Duy trì 6 câu lạc bộ môi trường trên 6  xã với 78 thành viên. Duy trì 04 mô hình Chi hội CCB tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên 6 xã với 53 thành viên. Toàn huyện có 55 Chi hội; trong đó: có 57 tổ góp vốn xoay vòng, đạt 103,5% vượt 3,5% kế hoạch, có 55/55 Chi hội có quỹ hoạt động nghĩa tình, đạt 100%, vận động quỹ khuyến học trong Cựu chiến binh, đạt 99,54%, Vận động chương quỹ chương trình 19, đạt 90,12%. Đồng thời Hội còn thường xuyên tổ chức thăm, viếng hội viên ốm đau, trừ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 68 triệu đồng. Xây dựng mới và sử chữa 16 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 1.tỷ 050 triệu đồng; trong đó vốn từ chương trình 19; sửa chữa 01 căn 20 triệu, xây dựng mới 01 căn 50 triệu, góp phần giảm được 16/21 căn nhà tạm cho gia đình hội viên, đạt 76,19%, vượt 6,19% chỉ tiêu tỉnh giao.  Bên cạnh đó Hội còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chi hội cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022; năm 2023, Hội Cựu chiến binh huyện U Minh Thượng đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, hội viên là đảng viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; 98% cán bộ, hội viên, 100% hội viên là đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng của Hội. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào hội; Phấn đấu cán bộ Chi hội trưởng là đảng viên 85% trở lên; Huyện hội và 6/6 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 55/55 Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; hội viên gương mẫu; gia đình CCB đạt chuẩn văn hóa đạt 98% trở lên; Bằng nhiều nguồn vốn vận động cất mới và sửa 30% nhà nghĩa tình đồng đội; Xây dựng mới 03 mô hình tổ hợp tác sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả được công nhận từ cấp cơ sở trở lên gồm các xã (Hòa Chánh, Minh Thuận, An Minh Bắc); Mỗi cơ sở hội còn lại thành lập mới ít nhất 01 mô hình CCB tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gồm các xã (Vĩnh Hòa, An Minh Bắc)../.

 


 

 

Hiền nhân