Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒA CHÁNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(14:51 | 24/03/2023)

Ngày 23/3/2023, Hội Nông dân xã Hòa Chánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Hòa Chánh đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức được 650 cuộc, có 22.820 cán bộ, hội viên, nông dân tiếp thu, đạt 100% NQ; trong đó, đạt 100% cán bộ, 80% hội viên, 65% nông dân; Công tác phát triển hội viên được thường xuyên quan tâm chú trọng; Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp mới 558 hội viên, đạt 74,4%, giảm 317 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã đến nay là 1.419 hội viên (đầu nhiệm kỳ 1.178 hội viên), đạt 53,63% so với đối tượng; Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, kiến thức về sử dụng phân bón, thuốc BVTT, thủy sản nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản được 30 lớp với 910 lượt người dự; Hội tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn thông qua ủy thác Ngân hàng CSXH, tổng dư nợ trên 18,7 tỷ đồng, gồm 09 Tổ TK&VV với 472 tổ viên vay vốn đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi. Nhìn chung, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập hộ gia đình, giảm nghèo bền vững và phát huy hiệu quả vốn vay.

Ngoài ra, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. 05 năm qua, kết quả tổ chức vận động đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được 6.233/6.171 hộ, đạt 101%; Tỷ lệ hộ xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 1.363/3.087 hộ, đạt 44,15%; trong đó: cấp tỉnh 79 hộ, cấp huyện 253 hộ, cấp xã 1.031 hộ. Qua đó, cấp 482 Giấy chứng nhận cấp xã, 98 Giấy cấp huyện, 44 Giấy cấp tỉnh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất và đóng góp 450 ngày công lao động vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận để chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế; Đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 đồng chí và bầu 12 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện diễn ra trong thời gian tới../.

 

Bích nhiểu