HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 25, ngày 30/9/2021 về việc xin chủ trương lập quy hoạch vùng huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
(15:42 | 08/10/2021)