ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG VIÊN ẤP MINH DŨNG A, XÃ MINH THUẬN LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2022-2025
(14:50 | 13/05/2022)

Sáng ngày 13/5/2022, Chi bộ ấp Minh Dũng A, xã Minh Thuận tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đại hội đã nghe Ban chi ủy chi bộ trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, đánh giá kết quả đã đạt được và thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Chi ủy Chi bộ luôn nêu cao  tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, trong tập thể chi bộ, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc; Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với diện tích tự nhiên 677ha sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, với mô hình vuông bao khép kín Chi bộ lãnh đạo nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây, con giống có giá trị kinh tế cao, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng để đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng sản lượng lương thực đạt 100% so nghị quyết. Diện tích các các loại 196 ha năng suất 600kg/ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, ấp đạt 12 phần việc của ấp, tỷ lệ có hàng rào, cột cờ trên 70%; Công tác huy động trẻ em đến trường luôn được chi bộ quan tâm, hàng năm trẻ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 100% so nghị quyết, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 98%, ấp đạt chuẩn văn hóa 7 năm liền. Ngoài ra chi bộ còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn, đáp nghĩa và chăm lo cho người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm cón 4,64%; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hàng năm công tác tuyển quân đạt chi tiêu trên giao; Hàng năm có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu trên giao; Các đoàn thể tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ.

 Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ đề ra mục tiêu tổng quát đó là: Xác định nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất thâm canh, xen canh các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn liền với phát triển dịch vụ nông nghiệp, kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu đã bỏ phiếu kín thống nhất bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí./.

 

Nguyễn Thu