Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịc vụ và du lịch An Hưng xã An Minh Bắc
(13:37 | 21/03/2023)

Sáng ngày 17/3/2023, UBND xã An Minh Bắc tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp – thương mại – dịch vụ và du lịch An Hưng, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Bước đầu hợp tác xã được thành lập có 07 thành viên, với vốn điều lệ là 50 triệu đồng; ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã gồm: cung ứng dịch vụ sản xuất giống cây trồng, cung ứng dịch vụ mua vật tư nông nghiệp cho thành viên, cung cấp dịch vụ du lịch nông nghiệp, cung ứng dịch vụ thu mua, tiêu thụ nông sản cho thành viên và nhân dân lân cận.

Hợp tác xã An Hưng được thành lập để tương trợ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và du lịch. Hợp tác xã đặt lợi ích của thành viên lên hàng đầu và vì thành viên phục vụ. Là đầu mối tuyên truyền và vận động nông dân trên địa bàn tích cực tham gia kinh tế hợp tác và phát triển bền vững ở địa phương.

Mục tiêu và chiến lược phát triển của HTX khi có đủ điều kiện HTX sẽ thực hiện mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển thêm các dịch vụ để hỗ trợ cho thành viên HTX; vận động kết nạp thêm thành viên mới để mở rộng quy mô về diện tích, thành viên HTX và quy động vốn làm dịch vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển, chính sách của Đảng và nhà nước hỗ trợ HTX theo quy định hiện hành../.

 

Hiền nhân