Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện U Minh Thượng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND huyện chuyên đề kinh tế tập thể
(09:49 | 16/05/2023)

Sáng ngày 15/5/2023, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện U Minh Thượng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện về chuyên đề kinh tế tập thể.

Tại buổi tiếp xúc, UBND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Theo đó, đến nay trên địa bàn huyện có 10  hợp tác xã (HTX), 43 Tổ hợp tác và thu hút trên hàng trăm thành viên, người lao động. Công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể luôn được quan tâm và tăng cường; một số cơ chế, chính sách đối với kinh tế tập thể đươc thực hiện có hiệu quả. Các HTX, Tổ hợp tác, đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, từng bước tạo nên vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chuyên canh tôm lúa, lúa – cá và cây ăn trái…

Sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn huyện trong năm qua và những tháng đầu năm 2023, các cử tri đánh giá cao những chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện đối với các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Qua đó đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động của kinh tế tập thể. Đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị một số ý kiến liên quan đến các nội dung như: Có cơ chế hỗ trợ cho thuê đất làm trụ sở cho HTX, đất sản xuất; cung cấp điện phục vụ sản xuất; tập huấn chuyển giao hkoa học kỹ thuật; hỗ trợ vốn và máy móc thiết bị trong sản xuất; hỗ trợ kết nối xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm…

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện, lãnh đạo UBND huyện tiếp thu và ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng thời trao đổi làm rõ một số ý kiến mà cử tri đề xuất, kiến nghị đối với lĩnh vực phụ trách thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được tiếp thu, tổng hợp để gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới../.

Hiền nhân