Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phân công các ngành phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng huyện, xã nông thôn mới trên địa bàn huyện U Minh Thượng
(13:05 | 02/10/2020)