TIN NỔI BẬT:
Thực hiện chính sách Đề ơn đáp nghĩa  *  Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 tỉnh phối hợp với huyện U Minh Thượng tổ chức lễ tổng kết các hoạt động Tết quân - dân năm 2021  *  Ngày 19/01/2021 UBND huyện ban hành kế hoạch số 04 về việc Thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, trung tâm văn Y tế, đối tượng gia đình chính sách, người có công , người cao tuổi nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021  *  Ngày 18/01/2021 UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo số 07 về việc hỗ trợ lập danh sách cấp Căn cước công dân  *  UBND huyện ban hành công văn số 08, ngày 18/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa khô, Tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021  *  Tạm dừng việc thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển  *  Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/01-09/02/2021  *  Ban vận động và tiếp nhận quà tết ban hành giấy mới số 01, ngày 15/01/2021 họp BVĐ và tiếp nhận quàn tết cho gia đình chính sách, nạn nhân CĐDC, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện  *  Tặng 700 suất quà và khám bệnh, cấp 500 suất thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Giới thiệu

  • 9 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

    (14:00 | 18/03/2015)

     Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch công tác CCHC năm 2014 và các kế hoạch công tác kiểm tra, công tác thông tin, tuyên truyền, kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHC năm 2014, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.