TIN NỔI BẬT:
Tiếp tực thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.  *  Kể từ ngày 04/06/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện U Minh Thượng chính thức thực hiện cho vay chương trình Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (Hộ SXKD VKK) trên địa bàn xã An Minh Bắc.  *  UBND huyện ban hành công văn số 145, ngày 11/6/2021 về việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021  *  U Minh Thượng làm việc cùng Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang về rà soát, đề xuất danh mục các công trình đầu tư cho các xã An toàn khu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.  *  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện U Minh Thượng năm 2021 họp triển khai kế hoạch “Hỗ trợ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn huyện U Minh Thượng”  *  Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân huyện U Minh Thượng thăm, tặng quà các chiến sĩ trực tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19  *  TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN NHIỆT HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC  *  Họp sinh hoạt Tổ định kỳ - giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ  *  U Minh Thượng hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2021 – Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Luật Các lĩnh vực khác Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
268/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
132/2013/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Tư pháp Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2013
141/2013/TT-BTC Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 16/10/2013
140/2013/TT-BTC Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 14/10/2013